0 / 29
0 / 29
Illustrasjon av tre jenter fra Nigeria. Jenta til venstre har lange fletter og står og observerer de andre jentene som skriver og leser poesi. Jenta som som står i midten og leser poesi har på seg turban, mens jenta til høyre som skriver har på seg hijab

Film: poesi i Nigeria