0 / 29
0 / 29
Illustrasjon av fire barn med samiske klær foran et kamera

Film: urfolksspråk i Norge